tilaan.
SUOMENKIELISEN PAINOKSEN ESIPUHE

Hänen Pyhyytensä Dilgo Khyentse Rinpoche oli yksi suurten lamojen
sukupolven viimeisistä, jotka veivät opiskelunsa ja harjoituksensa pää-
tökseen Tiibetissä.  Hän oli vanhan Nyingmapa-perinteen päälama
ja Bhutanin kuninkaallisen perheen guru, Harjoitusperinteen merkit-
tävä ylläpitäjä, joka vietti kaksikymmentä kaksi vuotta vetäytyneenä meditoi-
maan ja saavutti lukuisien saamiensa opetusten hedelmät.
   Hän on myös kirjoittanut paljon runoja, meditaatiotekstejä ja selitysteoksia
ja oli tertön, henkisten aarteiden löytäjä, jonka näkypaljastukset tuovat Pad-
masambhavan syvälliset suulliset ydinohjeet suoraan meille.  Hän oli tämän
päivän esimerkillinen Tiibetin rimén, eli koulukuntiin sitoutumattoman liikkeen
edustaja, joka oli kuuluisa kyvystään välittää kunkin buddhalaisen perinteen

4   Edellinen   Alku   Seuraava kappale      Sisällysluettelo   Kirjat
Seuraava