dharmakeskusRime (ris-med) on tiibetinkielen sana, joka merkitsee puolueetonta, avointa näkökantaa. Buddhalaisuuteen on kuulunut alusta alkaen avoin, kunnioittava suhtautuminen kaikkiin perinteisiin samoin kuin muihin uskontoihin. Samalla tunnustetaan jokaisen perinteen erityislaatu, niitä ei pyritä sulauttamaan tai yhdistämään.

Erityisen sisällön sanalle rime antoivat 1800-luvulla ensimmäinen Jamgon Kongtrul (1813–1899) sekä Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892). Heidän tavoitteenaan oli synnyttää todellista dialogia siihen aikaan eristyneiden tiibetinbuddhalaisten perinnelinjojen välille. He ajattelivat, että on tärkeää tuntea kaikkien perinteiden perustekstit ja terminologia, jotta syntyisi rakentavaa keskustelua. Jamgon Kongtrul julkaisi ensyklopedian tiibetinbuddhalaisten perinnelinjojen opetuksista nimellä Viisi suurta aarretta. Rime näkökulman ansiosta he onnistuivat säilyttämään suuren joukon buddhalaista kirjallisuutta, joka muutoin olisi saattanut hävitä täysin.

Rime näkökantaa painottavat opettajat eivät yhdistä eri perinnelinjojen käsitteistöä ja harjoituksia, vaan antavat oppilailleen erilaisia vaihtoehtoja, joista nämä voivat valita itselleen parhaiten sopivat harjoitukset ja paneutua niihin.

 

 

Toiminta Meditaatio Buddhalaisia tekstejä 8 uhrausta Yhteystiedot