Tuska ja mielihyvä syntyvät olemisesta ja ei-olemisesta.
Kun on vapaa näiden kahden äärimmäisyyden havainnoista,
kuinka voi olla tuskaa tai mielihyvää?
Olemassaolevat asiat itse ovat tyhjiä synnynnäisestä luonnosta.

  Kucipa sai loistavan oivalluksen näistä asioista ja hän saavutti Mahamudran
siddhin, jossa ei ole mielen rakennelmia. Hän työskenteli seitsemänsataa vuotta
Kahirassa elävien olentojen hyväksi. Hän tuli kuuluisaksi guru Kucipana ja
yhdessä seitsemänsadan seuraajan kanssa hän meni Dakojen maailmaan.


Dharmapa

Dharmapa tarkoittaa 'Opiskelun Avulla Viisauden Saavuttanutta'. Vik-
ramasuraksi kutsutussa paikassa eli brahmaani, joka opiskeli tunnollisesti, mutta
jolla ei ollut kriittisen pohdiskelun tai meditaation tuomaa viisautta.


106  Edellinen  Alku  Seuraava kappale   Sisällysluettelo  Kirjat
Seuraava