Käsittämätön taito vapauttavissa menetelmissä

Tuohon aikaan Vaisalin suuressa kaupungissa eli eräs licchavilainen. Vima-
lakirti nimeltään. Hän oli palvellut muinaisia Buddhia ja kehittänyt hyveen
juuret kunnioittamalla heitä ja tekemällä heille uhrauksia. Hän oli saavuttanut
kärsivällisyyden niinkuin myös puhetaidonkin. Hän leikitteli suurilla ylitie-
toisuuksilla. Hän oli saavuttanut mantrojen ja pelottomuuksien voimat. Hän oli
voittanut kaikki demonit ja vastustajat. Hän oli oivaltanut läpikotaisin Dharman
syvällisen tien. Hän oli vapautunut viisauden täydellisyyden avulla. Yhdistetty-
ään oivalluksensa taitoon vapauttavissa menetelmissä hän oli erinomainen elävien
olentojen ajatusten ja tekojen tuntija. Hän tunsi heidän heikot ja vahvat ominai-
suutensa, oli verrattoman hyvä puhumaan ja opetti Dharmaa jokaiselle sopivalla
tavalla. Syvennyttyään energisesti mahayanaan hän ymmärsi sen ja vei tehtävän-
sä päätökseen erittäin hienolla tavalla. Hän eli ja käyttäytyi niinkuin Buddha ja
hänen ylivertainen älykkyytensä oli laaja kuin valtameri. Hän oli ylistetty,
kunnioitettu, kaikkien Buddhien suosittelema ja Indran, Brahman ja lokapalojen
kunnioittama. Kehittääkseen eläviä olentoja taitavuudellaan vapauttavissa mene-
telmissä hän asui Vaisalin suuressa kaupungissa.

22  Edellinen  Alku  Seuraava kappale   Sisällysluettelo  Kirjat
Seuraava