Potilaan lohduttaminen

Sitten Buddha sanoi kruununprinssi Mañjusrille: "Mañjusri, mene licchavilai-
sen Vimalakirtin luokse tiedustelemaan hänen vointiaan."
  Mañjusri vastasi: "Mestari, licchavilaisen Vimalakirtin luona käyminen on
vaikeaa. Hänen kykynsä puhua syvällistä koskevasta laista on suurenmoinen. 
Hän on äärimmäisen taitava perinpohjaisissa ilmauksissa ja vastakohtaisuuksien
sovittelemisessa. Hänen puhetaitonsa on hellittämätön eikä kukaan pysty
vastustamaan hänen järkähtämättömän levollista älyään. Hän saattaa päätök-
seen kaikki bodhisattvojen toiminnat. Hän ymmärtää kaikki bodhisattvojen ja
Buddhien salaiset salaisuudet läpikotaisin. Hän on taitava sivistämään demonei-
den asuinsijoja. Hän leikittelee suurilla ylitietoisuuksilla. Hän on täydellinen
viisaudessa ja vapauttavissa menetelmissä. Hän on saavuttanut dharmadhatun
jakamattoman, ei-dualistisen piirin korkeimman loistokkuuden. Hän on taitava
opettamaan Dharmaa sen äärettömillä opetustavoilla muuttumattomassa ääret-
tömyydessä. Hän on taitava antamaan saavuttamiskeinoja, jotka ovat sopusoin-
nussa kaikkien elävien olentojen henkisten kykyjen kanssa. Hän on yhdistänyt
oivalluksensa läpikotaisin taitoon vapauttavissa menetelmissä. Hän on saavutta-

67  Edellinen  Alku  Seuraava kappale   Sisällysluettelo  Kirjat
Seuraava