dharmakeskusBuddhalainen Dharmakeskus järjestää meditaatiokursseja, eri pituisia retriittejä sekä ohjattuja meditaatiohetkiä. Toiminnasta tiedotetaan Facebook-ryhmässä sekä postituslistalla. Tiedustelut info@dharmakeskus.fi.

Buddhalainen Dharmakeskus muodostui Maitreyan (Pekka Airaksinen 1945–2019) ympärille, Alastarolta 1980 hankittuun meditaatiokeskukseen. Yhteisö rekisteröityi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 1998 ja Maitreya toimi sen henkisenä johtajana kuolemaansa asti. Hän oli tantristen perinteiden asiantuntija ja opetti mm. Jamgon Kongtrulin, Dilgo Khyentsen, Kalu Rinpochen ja Dalai-laman välittämiä harjoituksia.

Lootuslammikko – Buddhalaisen Dharmakeskuksen alueellinen yhteisö, järjestää peruskursseja ja yhteisiä viikkomeditaatioita Helsingissä sekä pidempiä kursseja ja retriittejä Helsingissä ja muualla Suomessa. Peruskurssien meditaatioharjoituksiin kuuluvat keskittymisharjoitukset, positiivisten tunteiden kehittämisharjoitukset kuten metta-meditaatio, Puhtaan maan visualisaatioharjoitukset sekä erilaiset yksinkertaiset visualisaatioharjoitukset.

Dharmakeskuksessa harjoitetaan Maitreyan jälkeen ja hänen toiveestaan perinteisten harjoitusten rinnalla Odo-meditaatiomenetelmää. Se on varhaisen buddhalaisen lokottaravaada koulukunnan Mahavastu-teoksessa mainittuihin buddhiin pohjautuva menetelmä, jonka Maitreya on löytänyt. Odot ovat visualisointiharjoituksia, jotka avaavat mieleen puhdistavia sekä positiivisuutta ja viisautta kehittäviä prosesseja. Odoja on harjoitettu Dharmakeskuksessa jo usean vuosikymmenen ajan. Harjoitusmenetelmänä se on koulukunnista riippumaton avoin järjestelmä, joka ei myöskään edellytä initiaatioita.

Dharmakeskuksen puheenjohtaja Maarit Vainio ohjaa Odoja Dharmakeskuksessa, Samje retriitti- ja taidekeskuksessa Siikaisissa sekä Turussa.

Odoja on koottu teokseen Pekka Airaksinen: Odo Tie ties minne. Käsikirja luovaan meditaatioon (toim. Maarit Vainio, OnePointLife 2014).

 

Toiminta Meditaatio Buddhalaisia tekstejä 8 uhrausta Yhteystiedot